Toimintakertomus 2010

Yleistä

POTKY ry on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia tietotekniikan parissa työskentelevien yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä. Tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia, seminaareja sekä tutustumismatkoja yhdistyksen jäsenten ammatillista toimintaa edistäviin organisaatioihin.

Vuoden 2010 aikana toiminnan painopiste oli järjestää yhdistyksen jäsenistöä kiinnostavaa toimintaa, jossa onnistuttiin pääsääntöisesti hyvin.

Hallinto

POTKY ry:n johtokunnan puheenjohtajana toimi Janne Suokas, varapuheenjohtajana Hannu Kallinen, sihteerinä toimi Eija Alavesa ja rahastonhoitajana Tony Räsänen. Muina jäseninä toimivat Kai Koivisto (jäsenvastaava), Atte Aunola (suunnittelija), Anna Nikkilä (tiedottaja) ja Ville Kiviniemi (alumnivastaava).

Varajäsenenä toimivat Juho Myllylahti, Juha Iisakka ja Marja Hamari.

Liittokokousedustajina Tietotekniikan Liiton liittokokouksissa olivat Janne Suokas ja Atte Aunola. Varsinaisena tilintarkastajana oli Heli Mantinen, Varalla oli Pertti Tapio.

Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenmäärä on laskenut parin vuoden ajan. Kehitys on ollut samansuuntaista myös Tietotekniikka liiton muissa paikallisyhdistyksissä. Yhdistyksellä oli vuoden 2010 lopussa 403 TTL ry:n jäsentä ja 35 paikallisjäsentä. Yhteisöjäseniä oli kahdeksan.

Kokoustoiminta

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 6.5.2010 Oulun yliopistolla, koneen saunan tiloissa. Paikalla oli kymmenkunta yhdistyksen jäsentä hallituksen lisäksi. Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 12.11.2011 Pikisaaressa sijaitsevassa Arkkitehtikillan kiltatalossa. Tilaisuudessa oli paikalla 30 yhdistyksen jäsentä.

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana 13 kertaa.

Varsinainen toiminta

Toimintavuoden aikana järjestettiin seuraavat tapahtumat:

24.2.2010          Windows 7 & virtualisointi – Road show

26.2.2010          Teatteriesitys, OTN 39 askelta

18.3.2010          Konsertti: America, America

6.5.2010            Sääntömääräinen kevätkokous

22.5.2010          Alumnisauna

12.6.2010          Kesäkyykkää & saunailta

14.7.2010          Rotuaaripitnik

14.8.2010          Kesäristeily

12.11.2010        Syyskokous ja -juhlat

Pohjois-Pohjanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry

HALLITUS