Toimintakertomus 2009

Sisällys:

Yleistä

Hallinto

Jäsenistö

Kokoustoiminta

Varsinainen toiminta

Yleistä

POTKY ry on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia tietotekniikan parissa työskentelevien yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä. Tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia, seminaareja sekä tutustumismatkoja yhdistyksen jäsenten ammatillista toimintaa edistäviin organisaatioihin.

Vuoden 2009 toiminnan painopiste oli järjestää jäsenistöä kiinnostavaa toimintaa yhdistyksen budjetin asettamissa raameissa. Tavoitteissa myös budjetäärisesti onnistuttiin, sillä yhdistyksen taloudellinen tulos oli 2.683,80 euroa positiivinen. Jäsenmäärässä sen sijaan tapahtui vähenemistä paikallisjäsenet (vuoden lopussa 16 henkeä, edellisenä 21) mukaan lukien 9 prosenttia eli 47 henkeä.

Hallinto

POTKY ry:n johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Marja Hamari (syyskuusta 2009 Marja Hamari-Kämäräinen), varapuheenjohtajana Janne Suokas, sihteerinä Kristiina Manninen, rahastonhoitajana Markku Pylkkö, jäsenvastaavana Kai Koivisto, tiedottajana Atte Aunola ja alumnivastaavana Juha Iisakka. Hallituksen jäsenenä (ilman varsinaista vastuualuetta) toimi Pertti Tapio, joka kuitenkin erosi hallituksen jäsenyydestä 21.10.2009. Varajäseninä toimivat Eija Alavesa, Jukka Jokiranta ja Juhana Virtanen.

Liittokokousedustajina Tietotekniikan Liiton liittokokouksissa ovat olleet Janne Suokas ja Atte Aunola.

Varsinaisena tilintarkastajana vuodelle 2008 oli Raija Väyrynen, varalla oli Simo Salonen. Vuodeksi 2009 varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Raija Väyrynen, varalle Heli Mantila.

Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenmäärä on laskenut useamman vuoden ajan mutta negatiivinen kehitys saatiin pysäytetyksi vuoden 2007 aikana, ja vielä yhdistyksen vuosijuhlavuonna 2008 jäsenmäärä jatkoi positiivista kehitystään ollen vuoden lopussa 501 joista paikallisjäseniä 21. Yleismaailmallisen laman vaikutukset näkyivät kuitenkin myös POTKY ry:n jäsenmäärässä ja vuoden lopussa jäsenmäärä oli vain 454 henkeä, joista paikallisjäseniä 16 henkeä. Näiden lisäksi yhdistyksellä oli vuoden 2009 lopussa 11 yhteisöjäsentä.

Kokoustoiminta

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 14.5.2009 Oulun yliopiston kokoustiloissa. Paikalla oli muutama yhdistyksen jäsen. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 4.12.2009 Ravintola Hilikkussa.  Paikalla oli vajaat 30 yhdistyksen jäsentä.

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa.

Varsinainen toiminta

Toimintavuoden aikana järjestettiin seuraavat tapahtumat:

19.03.  ITIL Roadshow, Oulun yliopisto

03.04   Teatterivierailu OTN:llä (Hiirenloukku)

14.05.  Kevätkokous, Oulun yliopisto

12.06.  Pihvi-ilta Ytyällä

18.09.  Lapty ry:n vierailu CCC:llä ja Oulun yliopistolla

03.11.  Potky ry:n tutustumisilta jäsenistölle (hallitusrekry), Oulun yliopisto

04.12.  Syyskokous ja pikkujoulujuhla, Ravintola Hilikku

Valitettavasti kesäristeilystä ruskaretkeksi Hailuotoon muunnettu tapahtuma (19.9.) sai niin vähän osanottajia innostumaan, että se jouduttiin peruuttamaan. Toinen ikävä peruuntuminen tapahtui lokakuun teatteriretken osalta, jolloin syynä oli teatterin ilmoitus sairastapauksesta.

Pohjois-Pohjanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry

HALLITUS